Stel cookie voorkeur in

Welkomstpagina

Header:


Inhoud:

Lees voor

Welkom op de site van de Guyotscholen voor Speciaal Onderwijs

school

Adres

Rijksstraatweg 63b
9752 AC Haren

Telefoon: (050) 5331 970
Fax: (050) 5331 971
E-mail

 

De Guyotscholen voor SO bieden speciaal onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking.

 

De scholen zijn onder te verdelen in:

 

  • De Guyotschool SO-A (Haren)

    Onderwijs voor kinderen van 3 tot 12 jaar die doof of slechthorend zijn.

 

  • De Guyotschool (V)SO-CMB (Haren/Vries)

    Onderwijs aan kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar die zowel auditief/communicatief als verstandelijk beperkt zijn. Daarnaast hebben zij soms een lichamelijke beperking.

Navigatie:


Footer: